Duurzaamheid bij Trevalco

fiets
Mobiliteitsbudget – een stand van zaken
maart 14, 2022
Nissan Leaf bedrijfswagen
Anneleen, onze eerste 100% elektrisch rijdende collega
september 3, 2022
fiets
Mobiliteitsbudget – een stand van zaken
maart 14, 2022
Nissan Leaf bedrijfswagen
Anneleen, onze eerste 100% elektrisch rijdende collega
september 3, 2022

Trevalco onderneemt op een verantwoorde manier met respect voor mens, milieu en maatschappij. Zoals beschreven in onze missie willen wij met ons bedrijf meerwaarde creëren op economisch, ecologisch en sociaal vlak.

Het is onze intentie om de komende jaren te evolueren tot een meer mature MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) organisatie. We vertrekken hierbij van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de “Sustainable Development Goals” (SDG’s) van de Verenigde Naties.

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Er is binnen Trevalco, zowel bij het management als bij de medewerkers, voldoende draagvlak. Zo blijkt uit initiatieven die reeds enkele jaren lopen: het mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen, inzet op thuiswerk, aandacht voor werkbaar werk en kiezen voor de samenstelling van een divers, inclusief team.

We zijn nu als jonge onderneming klaar om onze doelstellingen rond duurzaamheid te verbreden, en stapsgewijs te gaan verbeteren.

Van juli 2022 tot juli 2023 voeren we 3 pilootprojecten uit. Om daarna in de tweede helft van 2023 een lange termijn strategie rond duurzaamheid vast te leggen, een inventaris van concrete acties en een uitvoeringsplan op te maken.

Piloot 1: elektrificatie van het wagenpark

Om ons wagenpark te vergroenen gaat onze voorkeur uit naar elektrische bedrijfswagens. Momenteel bestaat ons wagenpark uit 10 benzinewagens, één wagen op Diesel en één elektrische wagen. Er staan drie elektrische bedrijfswagens in bestelling om bestaande bedrijfswagens te vervangen of voor medewerkers die later op het jaar zullen starten.

Oplossingen voor elektrisch laden thuis en op verplaatsing staan grotendeels op punt, in de pilootfase zullen deze oplossingen verder geëvalueerd worden.

Door het introduceren van een aantal elektrische bedrijfswagens in de onderneming, bij medewerkers die daar open voor staan, willen we het draagvlak voor elektrisch rijden in het bedrijf vergroten.

Uiteraard blijven we sterk inzetten op het mobiliteitsbudget, waar momenteel ongeveer 30% van onze consultants gebruik van maakt.

Piloot 2: digitalisering, paperless werken

Heel wat documenten worden nog op papier geprint, vaak is dit omdat een handtekening nodig is. Veelvuldig printen heeft een aantal negatieve gevolgen:

  • verbruik papier en inkt (chemicaliën)
  • verplaatsing van werknemers en freelance collega’s naar ons kantoor om documenten te tekenen
  • fysieke ruimte nodig om papier te stockeren
  • extra werk om te printen, te scannen en te klasseren

Een ERP systeem en een HR platform werden reeds uitgerold in 2021, deze bestaande tools worden verder op punt gesteld om workflows en documentatie zo sterk mogelijk te digitaliseren. Ook zullen de meeste documenten voortaan digitaal ondertekend worden.

Daarnaast zal bestaande documentatie zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden om op deze manier ruimte te besparen, efficiënter te werken en de digitale manier van werken in ons bedrijf te verankeren.

Naast duurzaamheid zorgt dit project dus ook voor een kostenbesparing.

Piloot 3: duurzaam aankoopbeleid

Het aantal aankopen binnen Trevalco is, buiten de bedrijfswagens en het ICT-materiaal om, vrij beperkt. Toch denken we dat voor de kleine aankopen enkele zaken eenvoudig verduurzaamd kunnen worden. Onder andere:

  • kantoormateriaal, bv. papier
  • koffie en thee
  • promotiemateriaal zoals bv. kalenders met het logo
  • geschenken voor klanten en werknemers, bv. chocolade, wijn, gadgets

Enerzijds zal bekeken worden om de inschatting naar hoeveelheid / aantallen beter te maken zodat er minder overschotten zijn. Anderzijds zal ook naar de duurzaamheid van de producten zelf gekeken worden. Voorkeur zal gegeven worden aan fair-trade, biologische, gerecycleerde en circulaire producten. Wij hopen met dit derde pilootproject niet enkele onze collega’s op de werkvloer maar ook daarbuiten te inspireren in hun winkelgedrag.

Joachim Nuyttens
Joachim Nuyttens
Ik ben bij Trevalco verantwoordelijk voor HR en Kwaliteit. Mijn hoofddoel is een organisatie creëren waarin persoonlijke groei centraal staat, en waarin we zorgen dat de collega's energie krijgen van hun job. Tevreden werknemers zorgen voor tevreden klanten.

Comments are closed.