Duurzaamheid bij Trevalco

Op deze pagina presenteren we onze doelen en resultaten op het gebied van duurzaamheid.

Scope 1 & 2 emissies

Sinds 2023 berekent Trevalco zijn scope 1- en scope 2-emissies. Deze hebben betrekking op de uitstoot van broeikasgassen door directe verbranding en het gebruik van elektriciteit.

De som van scope 1- en scope 2-emissies in 2023 is met bijna 50% verminderd ten opzichte van de referentiejaren 2018 - 2020. Dit komt voornamelijk door

  • de elektrificatie van onze vloot
  • toename in populariteit van fietsen voor dagelijks woon-werkverkeer
  • hybride werken

Onze focus

Samen met onze medewerkers hebben we 5 duurzame ontwikkelingsdoelen geselecteerd waarop we ons tot 2030 willen richten.

Doelstellingen voor 2030

Hieronder presenteren we onze belangrijkste acties op het gebied van duurzaamheid van 2024 tot begin 2030. Deze worden aangevuld met vele kleinere initiatieven en acties die we in de loop der jaren bedenken.

1Rapportage van scope 1 en 2 emissies
Vanaf 2024 rapporteren directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies op jaarbasis.
2Onze scope 1 en 2 emissies met 80% verminderen
Het is ons doel om Trevalco's directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies per gefactureerd uur met 80% tegen 2030, vergeleken met de referentiejaren 2018 - 2020.
3Onze vloot duurzaam maken
Het aantal bedrijfsauto's met een verbrandingsmotor terugbrengen tot minder dan 10% van ons wagenpark tegen 2030.
4Onze scope 3 emissies evalueren
We nemen de uitdagende taak op ons om onze belangrijkste scope 3 emissies te identificeren, een manier te vinden om deze uitstoot te kwantificeren en met plannen te komen om deze uitstoot te verminderen.
5Onze initiatieven op het gebied van welzijn van werknemers voortzetten
Onze huidige initiatieven voortzetten en uitbreiden, zoals EHS-trainingen, fietsbeleid en sportactiviteiten als aanvullende teambuilding.
6Diversiteit
We meten diversiteit en gendergelijkheid in ons huidige personeelsbestand en in onze wervingsprocessen. Met deze inzichten zullen, indien nodig geacht, verbeteringen worden aangebracht.
7Duurzaam inkopen
We streven ernaar onze aanpak van duurzaam inkopen verder te ontwikkelen en dit meer officieel te maken in een policy.
8Training en ontwikkeling
Een verbintenis om minstens 4 Trevalco opleidingsdagen per VTE per jaar te organiseren en te blijven investeren in jonge afgestudeerden.