Trevalco respecteert jouw privacy. We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. We beperken ook de persoonsgegevens die we bewaren tot wat strikt noodzakelijk is voor onze activiteiten.

Als je na het lezen van deze informatie vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens via de contactformulieren op de website, via berichten op social media, job boards en via email. Je kan ons contacteren als

  • sollicitant of freelance consultant, dan bewaren we je naam, zakelijke of privé contactgegevens, en je curriculum vitae
  • klant, dan bewaren we je naam en zakelijke contactgegevens
  • leverancier, dan bewaren we je naam en zakelijke contactgegevens

Als je ons persoonsgegevens doorstuurt via één van boven vermelde manieren, dan verwerken en bewaren we die gegevens volgens onze privacyverklaring.

Onze website bezoeken

We verzamelen geen persoonsgegevens van de bezoekers op onze website, tenzij deze een contactformulier invullen of ons een email sturen, indien dat het geval is geldt onze privacyverklaring (zie vorige sectie “persoonsgegevens”).

De server waarop onze website gehost wordt houdt wel logfiles bij waarin informatie bewaard wordt die het toestel dat jij gebruikt uniek kan identificeren en via dewelke jouw locatie kan afgeleid worden:

  • je IP adres
  • je browser en versie
  • je besturingssysteem en versie
  • de webpagina vanwaar je werd doorverwezen naar onze website

Logfiles met deze informatie dienen voor technische troubleshooting, om schadelijke activiteiten zoals hacking te onderzoeken en om samenvattende statistieken te verkrijgen. Logfiles worden automatisch verwijderd na 1 maand, enkel samenvattende statistieken worden voor langere tijd bewaard.

Onze website gebruikt geen cookies. We gebruiken geen plugins van Google of Facebook zoals Analytics of ReCaptcha. De enige derde partij die toegang heeft tot de logfiles en statistieken is onze hosting provider Combell.

Onze website gebruikt geen cookies, we bewaren deze liever in ons kantoor voor onmiddellijke consumptie 😉