Auditing, audit readiness en remediëring

Wij helpen u zich voor te bereiden op GxP-inspecties, auditbevindingen te herstellen of ervoor te zorgen dat leveranciers aan uw verwachtingen voldoen.

We voeren leveranciersaudits en interne audits uit en helpen uw organisatie bij de voorbereiding of remediëring van GxP-audits.

Leveranciersaudits maken een volledige evaluatie mogelijk van de organisatie, het kwaliteitssysteem, de technische capaciteit en de belangrijkste praktijken van de leverancier.
Een typische leverancier kan in slechts twee werkdagen worden gecontroleerd en de voordelen van een leveranciersaudit wegen veel zwaarder dan de kosten.

Een interne audit van uw GMP-faciliteit, service of GxP-kwaliteitssysteem door een consultant kan problemen aan het licht brengen die onontdekt zouden blijven als u alleen op interne auditors zou vertrouwen.
We verzorgen de uitvoering van GxP-audits op uw locatie in alle discretie, in verschillende vakgebieden.

We hebben ervaring met het opzetten van uitgebreide audit remediëring programma's, bijvoorbeeld na een FDA warning letter.

Contacteer ons

Neem contact met ons op voor meer informatie of om een afspraak te maken om de noden van uw bedrijf te bespreken.

+32 (0) 3 246 05 30