Mobiliteitsbudget – een stand van zaken

Wij vragen geen doktersbriefje bij 1 dag afwezigheid
februari 23, 2022
Duurzaamheid bij Trevalco
juni 15, 2022
Wij vragen geen doktersbriefje bij 1 dag afwezigheid
februari 23, 2022
Duurzaamheid bij Trevalco
juni 15, 2022
fiets

Successful businessman in suit riding bicycle and holding mobile phone

Trevalco biedt reeds sinds 2019 het mobiliteitsbudget aan voor werknemers die dit willen als alternatief voor de bedrijfswagen. We hebben de afgelopen jaren heel wat ervaring opgedaan in het optimaal gebruik van het mobiliteitsbudget, en het zoeken naar gepaste mobiliteitsoplossingen voor onze medewerkers.

Wat is het mobiliteitsbudget?

Met een mobiliteitsbudget krijgen werknemers de kans hun recht op een bedrijfswagen in te ruilen voor een jaarlijks budget, waarmee ze dan zelf hun vervoersmiddelen kiezen en financieren.

Het mobiliteitsbudget kunnen werknemers vrij besteden in 3 pijlers, rekening houdend met de bestedingsmogelijkheden die de werkgever aanbiedt. Ze kunnen kiezen voor:

  • een milieuvriendelijkere bedrijfswagen
  • duurzame vervoermiddelen (fiets, speed-pedelec, openbaar vervoer, deelwagen, etc.) en huisvestingskosten
  • geld.

De werkgever is niet verplicht het mobiliteitsbudget in te voeren, de werknemer is ook niet verplicht om ervoor te kiezen.

Veranderingen in 2022

Sinds begin dit jaar gelden enkele wijzigingen in de wetgeving. De belangrijkste daarvan zijn dat de grootte van het budget wettelijk beperkt wordt tot 20% van het bruto jaarloon, en dat er extra zaken betaald mogen worden uit het budget o.a.

  • abonnementen openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden
  • huisvestingskosten binnen een straal van 10 km van het werk (vroeger was dit 5 km)
  • niet verplichte uitrusting op de fiets zoals een helm of reflecterende kledij

Stand van zaken binnen Trevalco

Bij het schrijven dit blog artikel telt Trevalco 16 interne medewerkers. Hiervan gebruiken er 4 het mobiliteitsbudget. Er zijn 11 collega’s met een bedrijfswagen, zonder mobiliteitsbudget, en daarvan zijn 2 wagens volledig elektrisch.

Het mobiliteitsbudget is een ideale oplossing gebleken voor collega’s die graag fietsen, de voorkeur geven aan openbaar vervoer al dan niet in combinatie met step of fiets, of voor collega’s die (nog) geen rijbewijs hebben. Heel wat medewerkers geven om diverse redenen (bv. jong gezin met kinderen) toch nog de voorkeur aan een bedrijfswagen, dat is natuurlijk geen enkel probleem: het is tenslotte de werknemer die beslist hoe die zich wil verplaatsen van en naar het werk.

De veranderende fiscaliteit, stijgende prijzen en uiteenlopende verwachtingen maken dat wij als werkgever de nodige flexibiliteit, keuzemogelijkheden willen aanbieden aan onze medewerkers.

Joachim Nuyttens
Joachim Nuyttens
Ik ben bij Trevalco verantwoordelijk voor HR en Kwaliteit. Mijn hoofddoel is een organisatie creëren waarin persoonlijke groei centraal staat, en waarin we zorgen dat de collega's energie krijgen van hun job. Tevreden werknemers zorgen voor tevreden klanten.

1 Comment

  1. […] goal. This is clear from initiatives which are running already for a couple of years such as the mobility budget as alternative for company cars, the success of hybdrid working, strong focus on work / life […]