Elektrificatie van ons wagenpark

Bouwen aan je eigen carrière
september 4, 2023
Trends Gazellen Trevalco 2024
10th position in Trends Gazellen ranking
maart 7, 2024
Bouwen aan je eigen carrière
september 4, 2023
Trends Gazellen Trevalco 2024
10th position in Trends Gazellen ranking
maart 7, 2024

EV charging station for electric car in concept of alternative green energy produced from sustainable resources to supply to charger station in order to reduce CO2 emission .

Vorig jaar beslisten we bij Trevalco om de eerste stappen te zetten richting een meer duurzame organisatie. We zijn trots om te delen dat één van onze voornaamste initiatieven, de elektrificatie van ons wagenpark, een groot succes is. 

Eind 2021 startten we reeds met het warm maken van onze medewerkers voor elektrisch rijden: vrijwilligers om de benzinewagen in te ruilen tegen een elektrisch exemplaar werden gezocht en gevonden. 

Vanaf 2022 kregen onze net afgestudeerde starters standaard een elektrische wagen, en merkten we dat met de tijd ook werknemers die initieel twijfels hadden overtuigd geraakten van de voordelen van elektrisch rijden. 

Voor enkele individuele collega’s moesten soms creatieve oplossingen gezocht worden, en een volledige uitfasering van benzine- en dieselwagens is niet voor dit en ook niet voor volgend jaar. Maar we kunnen wel zeggen dat de huidige verschuiving binnen ons wagenpark indrukwekkend is: 

Binnen een tijdsbestek van minder dan twee jaar is maar liefst 50% van het wagenpark bij Trevalco geëlektrificeerd. 

In de conjunctuur van de afgelopen twee jaar: met hoge rentes, stijgende prijzen, lange levertermijnen en een veranderend wettelijk kader mag onze collega Tim Vertongen trots zijn op deze realisatie. 

Ook nog meegeven dat lang niet alle medewerkers bij Trevalco kiezen voor een bedrijfswagen, zoals onderstaand diagramma laat zien blijft het mobiliteitsbudget een regelmatig gekozen oplossing.

Uiteraard stopt ons traject naar duurzaamheid niet op dit punt. We maken nu een plan op met doelstellingen voor de komende 5 jaar: 

  • Onze scope 1 1 en scope 2 2 emissies worden in kaart gebracht, zo creëren we een baseline om in de toekomst te weten waar we staan. 
  • We willen een traject uitstippelen om te groeien tot een klimaatneutrale organisatie, dit vereist het in kaart brengen van scope 3 emissies 3 wat nog een pittige uitdaging wordt. 
  • Ook de andere duurzame ontwikkelingsdoelen zoals gendergelijkheid, gezondheid en armoede willen we niet uit het oog verliezen. Nog dit jaar beslissen we samen met al onze medewerkers waar de prioriteiten zullen liggen. 

We hopen dat wij als kleine organisatie kunnen inspireren, en dat jullie meeliften op onze duurzame reis! 

Voetnoten:

  1. Scope 1 emissies volgens het GHG protocol: directe broeikasgasemissies van verbranding in boilers en ovens in eigendom of onder beheer, evenals emissies van voertuigen in het wagenpark  ↩︎
  2. Scope 2 emissies volgens het GHG protocol: indirecte broeikasgasemissies van aangekochte energie, zoals elektriciteit, warmte of koeling, gegenereerd buiten uw bedrijf en verbruikt door het bedrijf ↩︎
  3. Scope 3 emissies volgens het GHG protocol: alle indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen, bv. aankoop van grondstoffen, machines, diensten ↩︎
Joachim Nuyttens
Joachim Nuyttens
Ik ben bij Trevalco verantwoordelijk voor HR en Kwaliteit. Mijn hoofddoel is een organisatie creëren waarin persoonlijke groei centraal staat, en waarin we zorgen dat de collega's energie krijgen van hun job. Tevreden werknemers zorgen voor tevreden klanten.

Comments are closed.