Consulting


Onze consultants zijn hoog opgeleide, gemotiveerde professionals.

We bieden project engineers, project managers, quality assurance en validatie specialisten, functioneel en business analysten aan. Onze consultants worden begeleid en omkaderd in functie van ervaring en vereisten van de klant.

Onze consultants kunnen aan de slag via een traditioneel consultancy model, daarnaast bieden we ook volledige project teams aan al dan niet met een fixed price voor de vastgelegde project scope. We bieden ook een academy model aan indien de klant zijn eigen personeelsbestand wenst uit te breiden.

Training


On-site training, workshops of all-inclusive training events voor uw organisatie.

Auditing


We assisteren u bij de voorbereiding van inspecties, of we voeren in uw opdracht audits uit.

GDPR


We bereiden u voor op de nieuwe privacy wetgeving

We zijn gespecialiseerd in EU GDPR advies voor KMO's. Onze GDPR methodologie is opgezet om kostenefficiënt te zijn, door met een lage kostprijs en een minimale tijdsbesteding te voldoen aan de nieuwe verwachtingen van de privacy wetgeving. Dit is mogelijk door onze gestandaardiseerde vragenlijsten, evaluaties en document templates.

We maken samen met uw medewerkers een evaluatie van het toepassingsgebied en de implicaties van GDPR binnen uw organisatie. Indien u dat wenst stellen we een register van verwerkingsactiviteiten en een conforme privacyverklaring op. Daarnaast kunnen we een gedetailleerde evaluatie uitvoeren waarin alle aspecten van EU GDPR aan bod komen. Dit pakket aan diensten kan uitgebreid worden met de evaluatie en aankoop van technische oplossingen, het opstellen van interne procedures en het geven van training.

Onze dienst "GDPR start" omvat:

  • evaluatie toepassingsgebied GDPR binnen de organisatie
  • audit van de organisatie om persoonsgegevens in kaart te brengen
  • register van verwerkingsactiviteiten opstellen, conform de GDPR vereisten
  • opstellen van een privacyverklaring die aan de GDPR vereisten voldoet
  • high-level actieplan en prioriteiten voor het verdere GDPR traject

Onze dienst "GDPR compliance" omvat bovenop "GDPR start" de volgende zaken:

  • gedetailleerde GDPR compliance evaluatie
  • gedetailleerd actieplan met prioriteiten

Meer weten?


Contacteer ons